1

Galleri og museum

 

SOMMERUTSTILLING 27. JUNI til 29. AUGUST
Therese Myran: Feed me truth, feed me prayer. 

 

Therese Myran, f. 1973, er utøvende billedkunstner med hovedsete i Trondheim.
Med utdanning innenfor både realfag, språk, kunst og grafisk design har hun opparbeidet seg en formidlingsevne som i ytterste konsekvens gir et blikk på selve livet.
Uttrykksmessig betegnes hun som en ekspressiv eksistensialist; hun eksperimenterer med flere materialer og teknikker, og i skjæringspunktet mellom det abstrakte og det figurative
finner vi en ekspressiv, fabulerende verden, der betrakteren forvandles til en deltagende samtalepartner, ofte innenfor hennes tematiske søken etter mennesket og skaperverket som
væren og eksistens.
Gjennom både komposisjon, fargevalg, motiv og titler henvender verkene seg direkte til publikum, og stiller spørsmål, provoserer til handling og utfordrer til nærhet.

I denne utstillingen; ”Feed me truth, feed me prayer”, har hun malt seg gjennom vinter og vår med blikket festet mot noen av de heftige utfordringene som rir verden og menneskeheten utenfor atelieret; tiltagende konfronterende og villedende lederstil blant verdensmakter, framvekst av konservative krefter og kvinnefiendtlige lover, flyktninger og rasisme med de, oss og
menneskeverd som nøkkelord, korona og menneskets livsførsel - som fortsatt vifter med den svarte kappen sin foran oss - samt de evig grunnleggende temaene omkring klima, moder jord og
menneskets plass midt oppe i dette.

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 27. juni kl. 14.00

 

I Ørland Kultursenter ligger Galleri Hans og Hannah Ryggen-senteret. I tillegg har kultursenteret ansvar for formidling på museet Austrått Fort.

Leder for Galleri Hans og Austrått Fort:
Gunnhild Tettli
Telefon: 72 51 55 10/ 99 50 15 28
gunnhild.tettli@orland.kommune.no

Ørland Kultursenter tilbyr formidling med omvisninger og workshops etter avtale. Ta kontakt for et tilbud.

 

Både Galleri Hans og Hannah Ryggen-senteret er åpne i kultursenterets åpningstider: 

 

 

_
_
_